گراف ابریشم - بخش نوجوان

ریاضیات گسسته، برنامه نویسی

ورکشاپ و کارسوق های برنامه نویسی کامپیوتر و ریاضیات 

تدریس ریاضیات گسسته
آموزش برنامه نویسی ریاضیات سه تار

برای کسب اطلاع در مورد پیش نیاز دوره تماس بگیرید *

دوره های ورکشاپ در سایت کامپیوتر و سایر دوره ها در *

سالن اجتماعات موسسه دعوت کننده قابل ارائه است   

 بسته های گراف ابریشم نوجوان
تدوین و برگزاری دوره های کوتاه مدت یک تا دو روزه ی مباحث ریاضیات گسسته -
  کارسوق های آموزشی برنامه نویسی -
  ارائه ی ورکشاپ های آموزشی تولید محتوا برای دبیران -

  • معرفی
  • دوره های گذشته
  • آلبوم خاطرات
  • تماس
  • پرداخت
معرفی
جبر و احتمال

: آموزش برای همه
   آبان 83 تدریس را به همراه هیجان و اشتیاقی در مورد ترویج علم و آموزش شروع کردم. روزهای فلاپی و ماوس های توپی خیلی زود گذشت اما نتیجه ی آن و شیرینی اش برایم باقی ماند و چه بسا که ذوق و انگیزه ای بیشتر داد.  گاهی که شاگردانم را که اکنون  دانشجو شده اند در کتابخانه و یا خیابان می بینم مطمئن می شوم که احساس رضایت دارم.
   با وجود رسانه های جدید، شاید بتوان از مرز کلاس کوچک و محدودیت های زمانی تعریف شده توسط مدارس عبور کرد و سعی در آموزش به علم آموزان نقاط مختلف ایران و یا حتی پارسی زبانان دنیا داشت، بنابراین بر آن شدم تا نکته هایی علمی را طراحی، تدوین، ضبط و ارائه کنم تا برای عموم قابل دسترس باشد. چرا که آموزش حق همه است. 

 :   درباره مدرس و سرپرست تیم
ملکی

سابقه تدریس برنامه نویسی و  نرم افزاری های هنری *

(سابقه ی برگزاری مسابقات برنامه نویسی بین مدارس ( طراحی سوال، داوری و امور اجرایی *

سابقه ی مربی تیم های شرکت کننده در مسابقات برنامه نویسی *

 کارشناس ارشد فیلمسازی و مهندس نرم افزار *

(فارغ التحصیل سمپاد (فرزانگان تهران 81 *

(دبیر ریاضیات کامپیوتر از سال 83 تا 94 در مدارس سمپاد (کلاس های پژوهش و آموزش *

ریاضیات گسسته کاربردی


آدا لاولِیس ریاضیدان ، نویسنده و دانشمند علوم کامپیوتر بود که تلاش زیادی بر روی ماشین چارلز ببیج انجام داد، به عنوان نخستین دانشمند علوم کامپیوتر شناخته می شود. و حتی زبان برنامه نویسی ای به نام او بعدا ها نام گذاری شد.

آیدا ملکی
آدا لاولیس
دوره های گذشته
آلبوم خاطرات
تماس
پرداخت
Desktop Site
1